đề nghị chung:

- cạc chuyến quy h*ng du nh*p v*o Mỹ nếu như lắm chất cây v* bảo quản để phù hợp đồng xấp d*nh dấp thương mại, đặc bặt không trung được phép thu*t nhiễm sâu sống.

- Quy cách đóng đùm hột điều: giò được phép thu*t tắt hột điều th*nh danh thiếp khối rắn, phải đóng trong áo quan mới, không nổi rò rỉ, h*n chì, không tã lót giấy bên trong suốt v* nếu nhẵn, khô. Việc đóng gói nếu kiên cố thắng bảo đảm d*nh hóa vẹn nguyên suốt quá trình tải v* lưu kho.

săng carton bao bọc đằng ngo*i giả dụ mới, tuyệt vời sẽ v* không nhằm gi*u côn trùng, nấm mốc. Phần niêm phong tặng khôn để dùng đanh ghiêm trừ chốc lắm Yêu cầu thứ người dùng sau cùng.

đề nghị phắt săng carton:

+ giả dụ chịu đặng lực 32 ECT hay l* 200 pound

+ Kh* nạp CO2 trong việc đóng gói giả dụ l* loại chuyên dùng tặng thực phẩm.

+ ắt cỗ áo giả dụ ghi tinh cạc thông tin quách các trang mục: thằng sản phẩm v* mác, tên - địa nh* đóng gói hay sản xuất, cấp loại sản phẩm, trọng lượng tuyệt nhiên, nước sản xuất, cảng đến, gã người sắm hay l* ký tiệm, các ký tiệm khác theo thỏa thu*n.


https://warmerise.com/profile/hatdieupagacas

https://www.houzz.com/pro/hatdieupagacas

https://comicvine.gamespot.com/profi...acas/about-me/

https://www.stem.org.uk/users/hatdieupagacashttps://forum.singaporeexpats.com/me...ofile&u=282250

hatdieupagacas

https://f.nedelia.lt/user/hatdieupagacas/

hatdieupagacas - ""

hatdieupagacas "-5"