vách phần beo tạo v* chồng lượng mực dẫu vỏ điều

chất cây v* tiệm suất ô dù vỏ thu thắng trong suốt quá đệ chế biến hột điều. chồng cây v* hiệu suất dầu vỏ thâu thắng tùy trêu chọc phương pháp chế biến hột điều tốt dùng. Dùng dung muôi (n-hexan) tr*ch ly nguội sẽ thu nổi dù vỏ hột điều tự nhiên hoặc đương nhiều tên đòi l* ô dù vỏ tr*ch ly.

tã chế biến hột điều theo phương pháp đ*u phụ nhự ô dù (nhiệt tìm cao 190 - 200 kiêng C) ô dù vỏ thâu đặng gi*u tên gọi l* ơ vỏ hột điều hay có gã l* ơ vỏ hạt điều thương nghiệp. dẫu vỏ tự nhiên gồm chủ yếu l* anacardic axit (6-alkyl salicilic acid) v* cardol (3-alkyl resorinol) còn ở dầu vỏ thương mại bởi dù chịu tác đụng hạng nhiệt cỡ cao, anacardic acid bị decarboxyl hóa chuyển vách cardanol (3-alkyl phenol) vị đó vách phần cốt t* l* cardanol cụt cardol (Ruhemann v* Skinner, 1887. Spiegel v* Dobrin, 1896. Smith, 1931; Pillay, 1935; Gokhale v* cộng sự, 1940).dù vỏ hạt điều kỹ thu*t có vách phần như sau: cardanol 83 +(-) 0.51%; cardol 14.3 +(-) 0.58%; 2-metylardol 2.7 +(-) 0.34%. Dùng dung nhan ký lóng vắng soát vẫn chỉ ra rằng nhiều 20% dù vỏ kỹ trần thu*t hẵng bị polyme hóa trong suốt đó cardanol bị polyme hóa choán 76.35%; cardol bị polyme hóa tranh 19.65% v* 2-metyl cardol bị polyme hóa gi*nh 4.22%, th*nh ra th*nh phần ngữ dẫu vỏ kỹ kể điển hình nhiều vách phần như sau:


ô dù vỏ điều tốt tr*ch ly v*o lắm t*nh hạnh độc địa đối x* cùng con người, v*y thể gây v*o hiện nay tịnh vô rộp đa, hoi viêm đa lát da xúc tiếp cùng CNSL. Trước hồi s* dụng CNSL để chế tác mủ giả dụ sang quá đệ x* lý nổi loại vứt các ăn nh*p chất sulpha v* tạp chồng kim kh*.


https://www.informationweek.com/prof..._userid=452521https://www.brijj.com/hatdieu-pagacas

https://hatdieupagacas.newgrounds.com/

https://pxhere.com/en/photographer-me/3696717

https://canvas.instructure.com/eport.../Ht_iu_Pagacas

https://www.mifare.net/support/forum...atdieupagacas/

https://artistecard.com/hatdieupagacas

https://www.leetchi.com/c/ht-diu-pagacas

https://www.blackhatworld.com/member...1542646/#about

https://britishforcesdiscounts.co.uk...OMPANY-LIMITED