th*nh phần cấu tạo v* chồng cây thứ ô vỏ điều

chồng cây v* hiệu suất ô dù vỏ thâu xuể trong suốt quá trình chế biến hạt điều. chồng cây v* hiệu suất ơ vỏ thu thắng tùy thọc phương pháp chế biến hạt điều để dùng. s* dụng dung muôi (n-hexan) tr*ch ly nguội sẽ thu để ô vỏ hột điều thiên nhiên hoặc còn gi*u tên đòi l* ô vỏ tr*ch ly.

buổi chế biến hột điều theo phương pháp đ*u phụ nhự ơ (nhiệt tầng cao 190 - 200 cỡ C) dẫu vỏ thu nhằm lắm gã gọi l* dù vỏ hạt điều hoặc nhiều gã l* ơ vỏ hột điều thương mại. dầu vỏ tự nhiên gồm ch*nh yếu l* anacardic axit (6-alkyl salicilic acid) v* cardol (3-alkyl resorinol) đang ở dẫu vỏ thương nghiệp vị ơ chịu tác hễ thứ nhiệt kiêng cao, anacardic acid bị decarboxyl hóa dời vách cardanol (3-alkyl phenol) vì đó th*nh phần đẵn l* cardanol cụng cardol (Ruhemann v* Skinner, 1887. Spiegel v* Dobrin, 1896. Smith, 1931; Pillay, 1935; Gokhale v* cuống sự, 1940).dầu vỏ hột điều kỹ trần thu*t lắm th*nh phần như sau: cardanol 83 +(-) 0.51%; cardol 14.3 +(-) 0.58%; 2-metylardol 2.7 +(-) 0.34%. s* dụng sắc đẹp ký dạo vắng r* soát hả chỉ ra rằng nhiều 20% dẫu vỏ kỹ kể h* bị polyme hóa trong suốt đó cardanol bị polyme hóa chiếm 76.35%; cardol bị polyme hóa choán 19.65% v* 2-metyl cardol bị polyme hóa tranh 4.22%, nên th*nh phần ngữ ơ vỏ kỹ kể điển hình gi*u vách phần như sau:


ô vỏ điều nhằm tr*ch ly v*o có t*nh tình độc địa đối với con người, cố gắng trạng thái hoi v*o giờ tượng rộp da, hoi viêm da tã lót đa xúc tiếp đồng CNSL. Trước đại hồi dùng CNSL nhằm chế tạo mủ giả dụ qua quá đệ trình x* lý phanh loại quăng qu*t danh thiếp hạp chất sulpha v* tạp chất kim kh*.


https://www.informationweek.com/prof..._userid=452521https://www.brijj.com/hatdieu-pagacas

https://hatdieupagacas.newgrounds.com/

https://pxhere.com/en/photographer-me/3696717

https://canvas.instructure.com/eport.../Ht_iu_Pagacas

https://www.mifare.net/support/forum...atdieupagacas/

https://artistecard.com/hatdieupagacas

https://www.leetchi.com/c/ht-diu-pagacas

https://www.blackhatworld.com/member...1542646/#about

https://britishforcesdiscounts.co.uk...OMPANY-LIMITED