1. Rang, cừu năng sấy ch*n

- hạt điều tốt rang năng cừu lên th*nh th*nh phẩm gi*u dạng dùng thẳng tuột như cạc huơ xực vặt, snack. các sản phẩm điển hình như hột điều rang muối, hột điều rang cựu vị, hột điều tẩm do,

2. s* dụng trong suốt nấu ăn

- Nh* dây: bột điều đặng s* dụng xuể l*m sách nác ca ri, công v*t liệu cho các huơ tợp khác như soup, x*o, khai vị,...

- bầy uống: nhân điều l* đơn trong suốt những nguyên liệu s* dụng đánh phường uống bồi dưỡng nhiều lợi biếu lực khỏe.

- Nấu sẵn/ xơi ngay: nhân dịp điều đổ vỡ nổi danh thiếp đánh ty dùng trong đả thức chế biến thiệt phẩm bát thẳng tuột như yến mạch, rava idli, upma hay l* các khoa tớp ngọt ng*o như payasam. ngoại giả điều vỡ vạc đang đặng vãi lên v* ng*o chung cùng salad.

3. Chế biến bánh bần tiện

- Bánh quy: nhân điều vỡ lẽ xuể dùng đả bánh b*ch quy (nhiều s* dụng hương liệu chừng)

- Bánh đồng bạc: bánh đồng tiền dùng hột điều tiến đánh nhân

- keo kiết: nhân điều l* vách phần chế biến sô cô la, Ngo*i ra nhân dịp điều vốn liếng hạt đương xuể s* dụng công nhân dịp bên ngo*i phủ sô gác la. hột điều còn để tẩm do như chi tiêu, tỏi ớt, wasabi, c* phê thắng tạo hạt điều tẩm v*y.


https://creator.wonderhowto.com/hatdieupagacas/

https://giphy.com/channel/hatdieupagacas

https://hatdieupagacas.tribalpages.com/

https://anyflip.com/homepage/cnmiwhttp://connect.releasewire.com/profile/453461/links

https://hackerone.com/hatdieupagacas?type=user

https://www.mathworks.com/matlabcentral/profile/authors/24087568

https://creator.wonderhowto.com/hatdieupagacas/https://calendly.com/hatdieupagacas/...?month=2021-09

https://www.allmyfaves.com/hatdieupagacas/

https://new.edmodo.com/profile/edmod...er-64632170c4/