1. cư trú lượng đạm

trong suốt nhân điều có chứa chấp hơn 20% các chất đạm th*t phệt, béng căn số lượng tương đương cùng đ*u n*nh, đ*u phộng m* lại d*n chất thì tương đương cùng giết thịt, cược, trứng v* sữa.

2. cư trú lượng Vitamin

nhân dịp hạt điều chứa có vitamin B v* k*n bặt l* B1 rất có *ch đại hồi k*ch xăm vị giác giúp ngốn ngon mồm hơn cũng như k*ch ham th*ch hệ thống thần kinh.

đằng mé đó nhân dịp hạt điều đang chứa chấp cả vitamin sợ, đây l* đơn nguyên tố lắm lợi tặng việc dùng rộng rãi hơn trong chế lớp hốc tầm thứ đơn mệnh người có nguy cơ phai bệnh dạ mạch v* những người to tuổi.

3. các chồng khoáng

4. chất mẫm

hột điều l* sản phẩm cực xuể d*nh cho lực khỏe vì chưng chứa chấp lắm chồng khoáng, vitamin v* acid mẫm chớ no. trong suốt hột điều lắm gi*u dưỡng chồng lắm lợi giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, đơn mạng chồng còn giúp cơ thể cản ngùa danh thiếp bệnh quách vâng mạch, huyết áp,...


http://www.mentionade.com/user/hatdieupagacas

https://www.ted.com/profiles/27129538

https://www.sbnation.com/users/hatdieupagacas

https://www.coursera.org/user/f49ba1...577c10ccb3b224https://myanimelist.net/profile/hatdieupagacas

https://www.magcloud.com/user/hatdieupagacas

https://www.codecademy.com/profiles/hatdieupagacas

https://mix.com/hatdieupagacas

https://www.couchsurfing.com/people/hatdieupagacas

https://list.ly/hatdieupagacas