TRUNG TÂM HỔ TRỢ VÀ ĐÀO T*O BỘ GIÁO DỤC TRUNG TÂM GIÁO DỤC CHUYÊN NÂNG ĐIỂM HỆ SỐCH*Y ĐIỂM - NÂNG ĐIỂM Đ*I HỌC - CAO ĐẲNG - VĂN BẰNG 2
CH*Y HỒ S* GỐC - CH*Y HỒ S* NỢ MÔN Đ*I HỌC CÁC TRƯỜNG-------------------------------------------------------------------------------Web : chaydiemnomon.blogspot.com -------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang nợ môn - hoặc đã nghĩ học - bạn muốn nâng điểm để có bằng đi l*m ... Muốn học liên thông , rớt tốt nghiệp .....

Bạn hãy liên hệ với Trung Tâm Đ*o Tạo Giáo Dục , chúng tôi sẽ giúp bạn vượt qua vấn đề n*y.

Liên hệ : chaydiemnomon@gmail.com

Bạn vui lòng cung cấp thông tin như sau :

Họ v* Tên :

Số điện thoại :

Ng*y tháng năm sinh :

Trường :

Số Môn Nợ :

Khoá Học :

Mã Số SV :

Yêu cầu của bạn :

-------------------------------------------------------------------------------

=== G*i về : chaydiemnomon@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

G*i về : chaydiemnomon@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TRUNG TÂM HỔ TRỢ VÀ ĐÀO T*O BỘ GIÁO DỤC