Đây l* bước quan trọng nhất mực quá đệ chế biến hột điều tươi, v*t liệu đặt sẽ tặng ra sản phẩm xuể. bởi v*y quá đệ n*o thắng kiểm kiểm tra rất nghiêm ngặt tại Pagacas. hạt điều nguyên liệu thường l* điều ch*a phơi phóng khô khan, sau lúc xuể thu sắm, hạt điều tốt phơi phóng thực kỹ tới lát độ ẩm đáp ứng đủ đề nghị sẽ thắng tiễn v*o cất tại kho.

Bước 2: S*n lùng hột điều nguyên liệu

Bước đấu theo, hạt điều v*t liệu sẽ phanh biếu sang máy s*n độ lớn đặt cứt loại hột điều theo k*ch trên dưới. Bước n*o l* bước tiền đề đặng khi chẻ tách nhân đặt tiện lợi hơn.

Bước 3: hấp ch*n

hột điều sau lát s*n kiếm sẽ nổi hâm ch*n kì hơi nước. Bước nè giúp loại quăng qu*t đơn số ph*n chất hoi hại nhiều trong suốt vỏ hạt điều v* dễ d*ng tách vỏ cứng.

Bước 4: Tách vỏ rắn

Sau hồi hương hâm ch*n, hột điều nhằm chẻ tách vỏ rắn bên ngo*i lạ hệ thống máy chẻ tự đụng. cỡ vỏ n*o l* rất lẹ v* chứa chấp nhiều axit, do v*y cần nếu như tách chúng ra phanh lấy nhân hạt điều - hay còn gọi l* nhân sống.


https://hey.dou.bet/@/hatdieupagacas

https://trodl.com/u/hatdieupagacas

http://gostartups.in/startup-compani...ompany-limited

https://den.yt/hatdieupagacas/cong-t...voi-hon-15-nam

https://www.youdontneedwp.com/hatdie...8-c96187165346

https://www.feedsfloor.com/profile/p...ompany-limited

https://hatdieupagacas.edublogs.org/...-dieu-pagacas/

PAGACAS COMPANY LIMITED press releases

https://aprelium.com/forum/profile.p...file&u=1609646

https://hatdieupagacas.blog.ss-blog.jp/2021-10-06