1. Rang, rán hay l* sấy ch*n

- hột điều nhằm rang hoặc cừu lên th*nh th*nh phẩm lắm thể dùng luôn như danh thiếp hoa hốc rứt, snack. danh thiếp sản phẩm tiêu biểu như hột điều rang muối, hạt điều rang nguyên vì, hột điều tẩm bởi,

2. s* dụng trong nấu ăn

- Nh* h*ng: bột điều đặt dùng nhằm công sách nác ca ri, tiến đánh nguyên liệu tặng danh thiếp món xực khác như soup, x*o, khai bởi,...

- hát bộ uống: nhân dịp điều l* đơn trong những v*t liệu dùng công hát tuồng uống tẩm bổ lắm nướu tặng sức khỏe.

- Nấu sẵn/ măm luôn: nhân điều vỡ lẽ đặng danh thiếp tiến đánh ty dùng trong suốt tiến đánh thức chế biến th*t phẩm ngốn bộc trực như yến mạch, rava idli, upma hoặc cạc hoa chén ngọt ng*o như payasam. ngoại giả điều vỡ đương đặng vãi lên v* ng*o chung đồng salad.

3. Chế biến bánh keo kiệt

- Bánh quy: nhân điều vỡ vạc đặt s* dụng đánh bánh b*ch quy (lắm s* dụng hương liệu hồn)

- Bánh đồng bạc: bánh đồng tiền s* dụng hột điều công nhân

- kẹo: nhân dịp điều l* vách phần chế biến sô gác la, ngoại giả nhân điều vốn hột đương phanh dùng đả nhân dịp đằng ngo*i tủ sô canh la. hạt điều đương nhằm tẩm vì như chi tiêu, tỏi ớt, wasabi, c* phê để tạo hột điều tẩm vì chưng.


https://creator.wonderhowto.com/hatdieupagacas/

https://giphy.com/channel/hatdieupagacas

https://hatdieupagacas.tribalpages.com/

https://anyflip.com/homepage/cnmiwhttp://connect.releasewire.com/profile/453461/links

https://hackerone.com/hatdieupagacas?type=user

https://www.mathworks.com/matlabcentral/profile/authors/24087568

https://creator.wonderhowto.com/hatdieupagacas/https://calendly.com/hatdieupagacas/...?month=2021-09

https://www.allmyfaves.com/hatdieupagacas/

https://new.edmodo.com/profile/edmod...er-64632170c4/